ZERO to HERO වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ මඟපෙන්වීම මත ZERO to HERO වැඩසටහන යටතේ නව නිපැයුම්කරුවන් පිරිසකගේ හිමිකම සහිතව “ඉනෝ 8 රොබොටික්ස් පෞද්ගලික සමාගම” ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කරන ලදී. ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන ලද නව නිපැයුමක් වූ, වන අලින් සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදිත කරපටි 50ක් 2021 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මිලදී ගැනීමට එකඟ වී ඇත. රුපියල් මිලියන 22කට අධික වටිනාකමකින් යුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් විදේශයන් වෙත ගලාගිය විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකිවීම විශේෂයක් වන අතරම දැනට භාවිතයේ ඇති කරපටි වලට වඩා තාක්ෂණයෙන් වැඩිදියුණු කරන ලද මෙම නව නිපැයුම ඊට වඩා අඩු මුදලකට ලබාගත හැකිවීමද විශේෂය.

දේශීය නව නිපැයුම් තුලින් ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථිකය බලගන්වන කොමිසමේ ක්‍රියාන්විතය තුල ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක් වන මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ලද අනුපමේය සහයෝගය විශේෂයෙන්ම සිහිපත්කල යුතුය. කොමිසම සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මිනිසුන් සහ වනජීවීන් අතර ගැටුම් නවොත්පාදක විසඳුම් තුලින් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව අත්හදා බලන ලද මෙම නව නිපැයුම, කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයක් වන වනජීවින් සහ මිනිසුන් අතර ඇතිවන ගැටුම් අවම කර මානව සම්පත, වනජීවින් සහ කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම තුලින් වර්ථමාන සමාජයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකිබව අපගේ හැඟීමයි. කොමිසම පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින්, දේශීය නව නිපැයුම් පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින් කටයුතු කල වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපගේ ස්තුතිය පිරි නැමිය යුතුමය.

දේශීය නව නිපැයුම් සඳහා වෙළඳපොල සොයාදීමට කොමිසම කැපවී ක්‍රියා කරන අතරම මුහුණදුන් බාධක කම්කටොලු මෙම ක්‍රියාන්විතයට පන්නරයක් කරගැනීමට අප හට හැකිවිය. එමෙන්ම දිවා රෑ නිදි නොමැතිව සිය නව නිපැයුම අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩිදියුණු කරගනිමින් අවසානය දක්වාම සිය බලාපොරොත්තු අත් නොහැර කොමිසම සමඟ කටයුතු කල මෙම නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කැපකිරීම අනෙකුත් සියලුම නව නිපයුම්කරුවන්ටද මහඟු ආදර්ශයකි.

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව කොමිසම මඟින් ක්‍රියාත්මක කල මෙම වැඩසටහන සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ දායකත්වය ලැබිණ.

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරඹෙපොල මැතිතුමියගේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අඟල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මැතිතුමන්ගෙන් ලද නොමද සහයෝගයද සිහිපත් කල යුතුය.

ඔබගේ නව නිපැයුමද සාර්ථක ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කර වාණිජකරණය කිරීම සඳහා ZERO to HERO වැඩසටහන හා එක්වන්න.

Grand Opening of FIRSTEVER factory nurtured by SLIC

First ever Factory nurtured by Sri Lanka Inventors commission owns by Inventor Rishan Dulanjana was declared open with the participation of Prof. Rangika Halwatura, Commissioner on 4th February 2021 at Ihalakeembiya village, Galle. Prof. Nalin Abesekara, University of Sri Jayawardanapura, Team SLIC, Team ITN and proud villagers also took a part in the event.

“Kosposha” an agriculture based patented food, produced with Jack Seed was invented by young inventor Mr Rishan Dulanjana a product of University of Sri jayawardanapura. Sri Lanka inventors Commission trust that this market window he explored, is showcasing the fashion of creativity and thinking practice of an inventor aiming to bring the taste of Kosposha across globally.

This is not just a start up but contributing significantly to shape the lives of the villagers of Ihalakeembiya and surrounding converting them as stakeholders of the value chain of Kosposha. Sri Lanka Inventors Commission invested to this bizvention through Invent Grant Programme.  

Prepare these before applying

Prepare these before applying/
අයදුම් කිරීමට පෙර මේවා සකස් කරන්න /விண்ணப்பிக்கும் முன் இவற்றைத் தயாரிக்கவும்

If group please separate member details by commas (,)
කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් කොමාවකින් වෙන් කරන්න (,)
குழு உறுப்பினர்களை காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும் (,)

Description of the Invention/නව නිපැයුමෙහි විස්තර /புத்தாக்கத்தின் விவரங்கள்

Patent Information/බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම/காப்புரிமம்

Submit Your Video for Evaluation /විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන වීඩියෝව/மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் வீடியோவை சமர்ப்பிக்கவும்

Only this video will be used to evaluate your invention. (Maximum-100MB) it should describe the invention briefly with all relevant information for including novelty, practicability, test reports, patent information

විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන මෙම වීඩියෝව පමණක් භාවිතාවේ. (උපරිමය-100MB) විනිශ්චය කටයුතු සදහා නිපැයුම පිළිබදව කෙටියෙන් විස්තරයක්, නවතාවය, පේටන්ට් විස්තර, ප්‍රයෝගික බව හා පර්යේෂණ සහතික වැනි දෑ අන්තර්ගතවියයුතුය

உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய இந்த வீடியோ பயன்படுத்தப்படும். (அதிகபட்சம்-100MB) இது அனைத்து தொடர்புடைய தகவல்களுடனும் கண்டுபிடிப்புகளை சுருக்கமாகக் கூற வேண்டும் (புதுமை, காப்புரிமம்,நடைமுறை, சோதனை அறிக்கை, மற்றும் தொடர்புடைய)

Additional Document if available/අමතර ලියකියවිලි තිබේ නම්/கூடுதல் ஆவணங்கள் கிடைத்தால்

Attach test reports, Performance Reports /පරීක්ෂණ වාර්තා, කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව/சோதனை அறிக்கைகள், செயல்திறன் அறிக்கை

Business Plans or any relevant documents /ව්‍යාපාර සැලසුම් හෝ අදාළ ලියකියවිලි/வணிகத் திட்டங்கள் அல்லது தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

Sri Lanka Inventors Commission Floors


Ground Floor – Reception
1st Floor – Commissioner
Commissioner Office
Asst. Commissioner
Board Room
2nd Floor –Special project DivisionGrants/ Loans
Scaleup / Commercilization process
Incubation centre facilities
3rd Floor – project DivisionAssitance for patenting
Local/ International Exhibitions
Sector base Industrial Solutions
Inventor ID card
Young Inventor Clubs
SLASS conference
Assitance for Testing requirements
4th Floor –Director
Finance division
Administrative Division
Payements and Administration related activities
5th Floor –Conference Room

2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE)

2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) which will be held by World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) and Taiwan Invention Products Promotion Association (TIPPA) at International Convention Center Kaohsiung (ICCK), in Kaohsiung, Taiwan from December 10th to December 12th, 2020.

Kaohsiung is heading toward “green”, “eco”, “technology”, “culture” and “natural” development. The city enjoys a year round sunny and pleasant climate. It also has successfully utilized its rich history and culture, mountain and ocean resources, and developed them into veritable tourist attractions. As one of the most important transport hubs in Southeast Asia, the public transportation network in Kaohsiung is excellent, with a well-developed three-dimensional transportation network rendering sea, air, and land transport. As one of the biggest expositions in Asia, KIDE is a great platform for the inventors to exhibit the researches, show the ideas and share the views with the participants from more than 26 countries and over 500 entries. 

More Information

IYIA and WINTEX: Indonesia inventors day 2020

IFIA MAIN EVENT: IYIA and WINTEX 2020

About Indonesia inventors day 2020
INVITATION TO Indonesian Inventors Day 2020

INNOPA will hold the 7th International Young Inventors Awards (IYIA) with Online Judging System due to the COVID-19 outbreak around the world. Along with the IYIA, there will be held also the 3rd World Invention and Technology Expo (WINTEX). The main difference between both events is, IYIA is categorized for high school students or inventors below 18 years old, meanwhile, WINTEX is for university students, individual researchers, company/institution, or inventors over 18 years old.

Last year, the IYIA participated in 440 inventions from 17 countries. This year, we predict there will be more than 500 inventions from 20 countries to participate in the event. We also have separated the competition into 3 categories:

1.The International STEM-based Innovation Competition
2.The International Paper Competition
3.The International Business Plan Competition

I would like to cordially invite you and your organization to participate in this year’s event.
Please see the attached documents for further information regarding the event. The registration can be done through our website www.innopa.org until 30 October 2020. And for this month’s registration, there is a 15% OFF discount from the normal fee, which is you need only to pay USD 150/project.

OFFICIAL EVENT WEBSITE/ Register now