ZERO to HERO වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ මඟපෙන්වීම මත ZERO to HERO වැඩසටහන යටතේ නව නිපැයුම්කරුවන් පිරිසකගේ හිමිකම සහිතව “ඉනෝ 8 රොබොටික්ස් පෞද්ගලික සමාගම” ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කරන ලදී. ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන ලද නව නිපැයුමක් වූ, වන අලින් සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදිත කරපටි 50ක් 2021 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මිලදී ගැනීමට එකඟ වී ඇත. රුපියල් මිලියන 22කට අධික වටිනාකමකින් යුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් විදේශයන් වෙත ගලාගිය විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකිවීම විශේෂයක් වන අතරම දැනට භාවිතයේ ඇති කරපටි වලට වඩා තාක්ෂණයෙන් වැඩිදියුණු කරන ලද මෙම නව නිපැයුම ඊට වඩා අඩු මුදලකට ලබාගත හැකිවීමද විශේෂය.

දේශීය නව නිපැයුම් තුලින් ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථිකය බලගන්වන කොමිසමේ ක්‍රියාන්විතය තුල ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක් වන මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ලද අනුපමේය සහයෝගය විශේෂයෙන්ම සිහිපත්කල යුතුය. කොමිසම සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මිනිසුන් සහ වනජීවීන් අතර ගැටුම් නවොත්පාදක විසඳුම් තුලින් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව අත්හදා බලන ලද මෙම නව නිපැයුම, කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයක් වන වනජීවින් සහ මිනිසුන් අතර ඇතිවන ගැටුම් අවම කර මානව සම්පත, වනජීවින් සහ කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම තුලින් වර්ථමාන සමාජයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකිබව අපගේ හැඟීමයි. කොමිසම පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින්, දේශීය නව නිපැයුම් පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින් කටයුතු කල වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපගේ ස්තුතිය පිරි නැමිය යුතුමය.

දේශීය නව නිපැයුම් සඳහා වෙළඳපොල සොයාදීමට කොමිසම කැපවී ක්‍රියා කරන අතරම මුහුණදුන් බාධක කම්කටොලු මෙම ක්‍රියාන්විතයට පන්නරයක් කරගැනීමට අප හට හැකිවිය. එමෙන්ම දිවා රෑ නිදි නොමැතිව සිය නව නිපැයුම අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩිදියුණු කරගනිමින් අවසානය දක්වාම සිය බලාපොරොත්තු අත් නොහැර කොමිසම සමඟ කටයුතු කල මෙම නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කැපකිරීම අනෙකුත් සියලුම නව නිපයුම්කරුවන්ටද මහඟු ආදර්ශයකි.

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව කොමිසම මඟින් ක්‍රියාත්මක කල මෙම වැඩසටහන සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ දායකත්වය ලැබිණ.

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරඹෙපොල මැතිතුමියගේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අඟල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මැතිතුමන්ගෙන් ලද නොමද සහයෝගයද සිහිපත් කල යුතුය.

ඔබගේ නව නිපැයුමද සාර්ථක ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කර වාණිජකරණය කිරීම සඳහා ZERO to HERO වැඩසටහන හා එක්වන්න.

Grand Opening of FIRSTEVER factory nurtured by SLIC

First ever Factory nurtured by Sri Lanka Inventors commission owns by Inventor Rishan Dulanjana was declared open with the participation of Prof. Rangika Halwatura, Commissioner on 4th February 2021 at Ihalakeembiya village, Galle. Prof. Nalin Abesekara, University of Sri Jayawardanapura, Team SLIC, Team ITN and proud villagers also took a part in the event.

“Kosposha” an agriculture based patented food, produced with Jack Seed was invented by young inventor Mr Rishan Dulanjana a product of University of Sri jayawardanapura. Sri Lanka inventors Commission trust that this market window he explored, is showcasing the fashion of creativity and thinking practice of an inventor aiming to bring the taste of Kosposha across globally.

This is not just a start up but contributing significantly to shape the lives of the villagers of Ihalakeembiya and surrounding converting them as stakeholders of the value chain of Kosposha. Sri Lanka Inventors Commission invested to this bizvention through Invent Grant Programme.  

Prepare these before applying

Prepare these before applying/
අයදුම් කිරීමට පෙර මේවා සකස් කරන්න /விண்ணப்பிக்கும் முன் இவற்றைத் தயாரிக்கவும்

If group please separate member details by commas (,)
කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් කොමාවකින් වෙන් කරන්න (,)
குழு உறுப்பினர்களை காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும் (,)

Description of the Invention/නව නිපැයුමෙහි විස්තර /புத்தாக்கத்தின் விவரங்கள்

Patent Information/බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම/காப்புரிமம்

Submit Your Video for Evaluation /විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන වීඩියෝව/மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் வீடியோவை சமர்ப்பிக்கவும்

Only this video will be used to evaluate your invention. (Maximum-100MB) it should describe the invention briefly with all relevant information for including novelty, practicability, test reports, patent information

විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන මෙම වීඩියෝව පමණක් භාවිතාවේ. (උපරිමය-100MB) විනිශ්චය කටයුතු සදහා නිපැයුම පිළිබදව කෙටියෙන් විස්තරයක්, නවතාවය, පේටන්ට් විස්තර, ප්‍රයෝගික බව හා පර්යේෂණ සහතික වැනි දෑ අන්තර්ගතවියයුතුය

உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய இந்த வீடியோ பயன்படுத்தப்படும். (அதிகபட்சம்-100MB) இது அனைத்து தொடர்புடைய தகவல்களுடனும் கண்டுபிடிப்புகளை சுருக்கமாகக் கூற வேண்டும் (புதுமை, காப்புரிமம்,நடைமுறை, சோதனை அறிக்கை, மற்றும் தொடர்புடைய)

Additional Document if available/අමතර ලියකියවිලි තිබේ නම්/கூடுதல் ஆவணங்கள் கிடைத்தால்

Attach test reports, Performance Reports /පරීක්ෂණ වාර්තා, කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව/சோதனை அறிக்கைகள், செயல்திறன் அறிக்கை

Business Plans or any relevant documents /ව්‍යාපාර සැලසුම් හෝ අදාළ ලියකියවිලි/வணிகத் திட்டங்கள் அல்லது தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

ISC 2021 Conference

The IEEE EMBS Student Branch Chapter at the University of Moratuwa is delighted to announce ISC 2021, the very first IEEE official International student conference in Sri Lanka, scheduled for the 6-7 February 2021. There will be keynote speeches, plenary talks and panel discussions as well as the publication of original researches. An online poster competition will be commenced and this will be a fun chance to show off your creativity and skills while winning some prizes along the way! Further details will be released soon so stay updated with ISC 2021 and grab the opportunity to be a part of this unique event.

Research can be submitted through the form of research abstracts or research papers and further details can be found out through the website.

For Update frequently updated join to our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/HEbJxSPFdZn3YxLEDPEKEV

For further details and to submit Posters, Papers, Abstracts visit the website at:

https://chat.whatsapp.com/HEbJxSPFdZn3YxLEDPEKEV

Sri Lanka Inventors Commission Celebrating World Science Day with “NIPAYUMAANI”

Sri Lanka Inventors Commission (SLIC) initiated the project “NIPAYUMAANI” with the collaboration of “Sasnaka Sansada” which is a volunteer student university group in terms of celebrating the World Science Day on 10th November during the science week this year.

“NIPAYUMAANI” a national innovation and invention promotion programme for creating Young Inventors Clubs in schools, tertiary education institutes and universities to promote innovation and share knowledge among student members of the clubs.

Idea incubator operating at the Sri Lanka Inventors Commission plays a vital role of converting innovative ideas of student inventors into marketable prototypes and an online knowledge sharing platform launched today on SLIC YouTube channel to act as a knowledge sharing platform for sharing knowledge about inventions, innovations and new technologies.

We welcome all interested parties to share expertise knowledge through the SLIC platform.

“නිපැයුමානි” සමඟ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම ජාතික විද්‍යා දිනය සමරයි

නොවැම්බර් මස 10 වන දිනට යෙදී ඇති ලෝක විද්‍යා දිනයට සමගාමීව මෙම වසරේ දී සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික විද්‍යා දින සැමරුම් සතිය පාදක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම විසින් “නිපැයුමානි” නමින් නවතම වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

“නිපැයුමානි” බිහි වන්නේ කොමිසමේ මඟ පෙන්වීම මත, ලාබ නොලබන ස්වේච්ඡා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සමූහයක් වන “සස්නක සංසදය” සහයෝගීතාවය මත ක්‍රියාවට නංවන ජාතික නවෝත්පාදන ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙසිනි.

මෙහි දී දීපව්‍යාප්ත පාසල්, තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන හා විශ්වවිද්‍යාලයන් හි නව නිපැයුම් සමාජ ආරම්භ කරමින්, ඒ හරහා නවෝත්පාදන දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම හා ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම ප්‍රධාන අරමුණයි.

නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ නවෝත්පාදන අදහස්, වෙළෙඳපල ජයගත හැකි මූලාකෘතීන් බවට පරිවර්තනය කිරීම වෙනුවෙන් “අදහස් බීජෞෂණාගාරයක්” (Idea Incubator) කොමිසම තුල පවත්වා ගන්නා අතරතුර, නව තාක්ෂණය හා දැනුම හුවමාරු කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස කටයුතු කිරීම සඳහා නවතම YouTube නාලිකාවක් ද අද දින හඳුන්වාදීමට කටයුතු යොදා ඇත.

නවෝත්පාදන විෂයය කෙරෙහි රුචිකත්වයක් ඇති ඕනෑම අයෙක් හට මෙම YouTube නාලිකාව විශිෂ්ට පිවිසුම් දොරටුවක් වනු ඇත.