තරුණ නව නිපැයුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ආඩම්බරයක් ගෙන එයි

korea awards
Korea

ඔක්තෝබර් 05 සහ 06 යන දිනවල කොරියාවේ සෝල් නුවර පැවති “කොරියාවේ ජාත්‍යන්තර යෞවන ඔලිම්පියාඩ් (KIYO) 4I 2019” තරඟයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් නව නිපැයුම්කරුවන්ට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ පිරිනමන ලදී.

ඔවුන් විශේෂ සම්මාන තුනක් (03), රන් පදක්කම් තුනක් (03), රිදී පදක්කම් හයක් (06) සහ ලෝකඩ පදක්කම් හතරක් (04) දිනා ඇත.

මෙම තරඟයට සහභාගී වූයේ “සහසක් නිමවුම් 2018”, නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන සඳහා වූ ජාතික ප්‍රදර්ශනය සඳහා පාසල් කාණ්ඩයේ රන් පදක්කම් දිනාගත් තරුණ නව නිපැයුම්කරුවන් අතරින් තෝරා ගත් න නිපැයුම්කරුවන් වේ. ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව මෙම සිසුන්ට “(KIYO) 4I 2019” සඳහා සහභාගී වීමට පූර්ණ අනුග්‍රහය දැක්වීය. ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණ පහත පරිදි වේ.

නව නිපැයුම්කරුනව නිපැයුමපදක්කම් & සම්මාන
පසිදු මිහිරාන් “මදුරුවන් පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා නවීකරණය කරන ලද යෝගට් කෝප්පය” විශේෂ සම්මානයක් සමඟ රන් පදක්කම
නදීෂ බණ්ඩාරා තෙන්නකෝන් “ අල්ට්‍රා තුනී පටල ආලේපන යන්ත්‍රය” විශේෂ සම්මානයක් සමඟ රන් පදක්කම
K. P. Yeshan “දුරස්ථ පාලක ආරක්ෂිත වෙඩි තැබීම සතුන් පලවා හැරීම”  විශේෂ සම්මානයක් සමඟ රන් පදක්කම
ටී. වී. ආර්. පතිරත්න “රාහු කාල දර්ශක ඔරලෝසුව” රිදී පදක්කම
ටී. වී. ආර්. පතිරත්න “පහසු ආහාර පැකට්ටුවක්” රිදී පදක්කම
පසිදු ෂෙහාන් ගුණරත්න “ලී නියපොතු නිපදවීමේ යන්ත්‍රය” රිදී පදක්කම
ටී. ඩී. වීරසිංහ “දොදොල් බැටර් මිශ්‍ර කිරීමේ උපකරණ” රිදී පදක්කම
යූ. සනතනන් “අගුළු හරින ලද ස්ථානගත කිරීමේ අනතුරු ඇඟවීමේ අගුල” රිදී පදක්කම
බෝසිලු ද සිල්වා “ස්වයංක්‍රීය පරිගණක පාලකය” රිදී පදක්කම
ජනීදු බන්ඩාර “ගල් පාපිස්ස” ලෝකඩ පදක්කම
උදාරා දේව්මික “පහසු ප්‍රවාහනය සහිත යාත්‍රාව (එළවළු සහ පලතුරු)” ලෝකඩ පදක්කම
විරාජ් චාමික “ස්මාර්ට් මැණික් පරීක්ෂක” ලෝකඩ පදක්කම
දිනෙත් යශෝධා රාජසේකර “නියපොතු කපනය” ලෝකඩ පදක්කම